18 U.S.C 2257

sexisrael.me אינו מפיק (ראשי או משני) של כל או כל התוכן שנמצא באתר. בהתייחס לרשומות לפי 18 USC 2257 עבור התוכן שנמצא באתר זה, אנא הפנה את בקשתך לאתר שעבורו הופק התוכן.

sexisrael.me הוא אתר שיתוף מצלמות מין בשידור חי המאפשר צפייה כללית בסוגים שונים של תוכן.

sexisrael.me מצייתת להליכים הבאים כדי להבטיח תאימות:

אנו דורשים מכל המשתמשים להיות בני 18+ כדי להעלות סרטונים.

משתמשים חייבים לאשר שהם בני 18+ ולאשר שהם שומרים תיעוד של הסרטונים בתוכן ושהם מעל גיל 18.